Brynge Kulturområde


Potatisdag och Kulturarvsdag 11 september 2016 kl 11-15

Brynge industrihistoriska område utgör grunden för distriktets industrialisering. Med riksintressena lärftmangeln och sågverket från mitten av 1700-talet finns här bevarat, i originalskick, vår tidigaste industrihistoria.

Du kan se olika generationer av industrialisering, allt från hästvandring till modernaste vattenkraft. Det mycket stilfulla gamla kraftverket från 1924 är ett utsökt byggnadsminne, med stor konsthall i övervåningen. I Sågställarbostaden från slutet av 1700-talet upplever du hur livet tedde sig i svunna tider.

Här hittar du oss
Brynge ligger tre mil sv om Örnsköldsvik, vid väg 908 (Sidensjövägen) mellan Bjästa och Sidensjö. Från E4 i Bjästa 10 km. Från Sidensjö kyrka 5 km.
Besök gärna www.facebook.com/bryngekultur
En karta hittar du här >>


Anmäl gärna deltagande

på Potatisdagen!


Upplev naturen,

se områdets

sällsynta växter